Dana Esperanta Junulara Organizo
Por verda mondo

Kiel membriĝi


Por iĝi dejano, skribu al ni la jenajn informojn

  • Nomo
  • Adreso
  • Retadreso
  • Naskiĝdato

Esti membro kostas 100 kronojn po jaro. Se oni ne volas pagi, eblas iĝi senpage simpatianto de la organizo anstataŭe.
Oni povas esti dejano ĝis oni aĝas 30 jaroj, aŭ ĝis 35 jaroj se oni havas funkcion en la asocio.


Kial membriĝi


Kiel membro de DEJO vi ankaŭ memsekve estas membro de DEA, Dana Esperanto-Asocio, kaj TEJO kiu estas la tutmonda organizo de la esperanto-junularo. Membriĝinte, vi povas ĉeesti al multaj internaciaj junularaj festivaloj kaj renkontiĝoj je rabatita kotizo. Krome, DEJO estas aktiva partoprenanto al internaciaj eŭropaj projektoj kune kun aliaj junularaj esperanto-asocioj kadre de Esperanto-renkontiĝoj, kaj vi povas partopreni al tiuj profitante partan repagon de vojaĝkostoj. Vi ricevas senpage la revuon "Esperanto en Danio". Fine, vi povas voĉdoni la estraron kaj la prezidanton de IEJ.